head_banner

ຕູ້ຄວາມປອດໄພທາງຊີວະພາບ

  • Class II Microbiological Safety Cabinet

    ຫ້ອງ II ຄວາມປອດໄພຈຸລະພາກ

    ຜະລິດຕະພັນນີ້ຖືກນໍາໃຊ້ຢ່າງກວ້າງຂວາງໃນການປິ່ນປົວທາງການແພດ, ການກວດກາຢາ, ການປ້ອງກັນສຸຂະພາບແລະການລະບາດ, ການປົກປ້ອງສິ່ງແວດລ້ອມແລະພະແນກຄົ້ນຄ້ວາວິທະຍາສາດອື່ນໆ.ມັນເປັນອຸປະກອນອຸນຫະພູມຄົງທີ່ສໍາລັບວັດທະນະທໍາແລະການປົກປ້ອງຈຸລັງ, molds ແລະຈຸລິນຊີແລະການທົດລອງຂອງການປູກແລະການປັບປຸງພັນພືດ.